Exempelbrev.

Delprojekt / Delprojekt 1 / Exempelbrev.

Delprojekt 1, exempelbrev

Hildegardis ad Adelheidem abbatissam.

Från Hildegard till Adelheid, abbedissa i Gandersheim.Skrivet mellan 1152 och 1170.

Serena lux ad te dicit: Dies noctem precellit et nox scientiam loquitur. Quomodo?
Det klara ljuset säger till dig: dagen överträffar natten och natten kungör det1. Hur?

Dies uidendo et audiendo probat in quo letandum et gaudendum sit, et nox
Genom att se och lyssna prövar dagen, vad man bör glädjas åt, och natten

plurimas optiones in multis utilitatibus habet et diem attendit. Sed et tempestas
har många valmöjligheter bland många nyttiga ting och ger akt på dagen. Men även en storm

interdum precurrit, et postea pura dies apparet. Tu, filia Dei, in prima luce fuisti
föregår (dagen) ibland, och därefter framträder den rena dagen. Du, Guds dotter, fanns i det första ljuset

et in torculari calcata es, sed postea latitudinem uiarum ambulasti. Nunc preuide
och du trampades i en vinpress,2 men därefter har du gått fram på rymliga vägar3. Ge nu akt på

ne bonas uias derelinquas, quia Deus te uult et te scit, ita ut, si ad illum aspicis
att du inte överger de goda vägarna, därför att Gud har behag till dig4 och känner dig, så att, om du vänder dig till Honom,

festinanter te adiuuat. Cum autem uanitatem seculi tangis, ad te superflue currit.
hjälper Han dig skyndsamt. Ty när du berör världens fåfänglighet, strömmar Han till dig i övermått.

Itaque in duabus partibus elige quod tibi bonum sit, quoniam, si Deum uidendo
Välj därför mellan de två alternativen det som kan gagna dig, därför att, om du åkallar Gud genom att se

et audiendo inuocas non derelinquet te. Deus te adiuuet, ut dies in te clarescat
och höra, kommer han icke att överge dig. Må Gud hjälpa dig, för att dagen skall klarna i dig

et ut nox a te recedat, quatenus gemma in uirtutibus fias. Et sic in eternum uiues.
och natten vika ifrån dig, så att du blir en juvel bland dygder. Och så kommer du att leva evigt.


1 Jfr Psaltaren 19, 3: Den ena dagen talar om det till den andra, och den ena natten kungör det för den andra.
2 Jfr Klagovisorna: Ja, vinpresssen trampade Herren till olycka för jungfrun dottern Juda.
3 Jfr Psaltaren 119, 45: Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar.
4 Jfr bl.a. Psaltaren 22, 9: Befall dig åt Herren! Han må befria honom, ty han har ju behag till honom.