Delprojekt 4

Kvinnors brev på svenska 1740-1800.

Delprojekt 4 har ett tvådelat syfte. Å ena sidan bearbetas ett större materarial bestående av både manliga och kvinnliga skribenter i enlighet med huvudprojektets syften och metoder. Å andra sidan väljs ett antal kvinnliga brevskrivare ut för en kontextualiserande och litterär analys.

Den fördjupade undersökningen, vars resultat kommer att föreligga i en avhandling med den preliminära titlen "Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal" kommer dels att undersöka brevgenren i Sverige under 1700-talet, dels att genom några fallstudier tränga djupare in i några enskilda brevväxlingar.

Avhandlingen kommer att koncentreras kring brev från Hedvig Ulrika De la Gardie (1761-1832), gift G. M. Armfelt; Julie Ekerman (1765-1801), gift Björckegren samt moder och döttrar Gjörwell: Brita Eleonora (1748-1822), född Müllern, Brite Louise (1768-1806), gift Almqvist och Gustafva Eleonora (1769-1840), gift Lindahl.

Projektansvariga:
Marie Löwendahl
Eva Hættner Aurelius

   
Skribenter

Förteckning över de skribenter som skall ingå i den jämförande språkliga/litterära analysen

Delprojektbeskrivning

Presentation av den fördjupade undersökningen


Brev 1

Brev 2