Länkar och Litteratur

Här finns några relevanta länkar till webbplatser och ett urval litteraturreferenser.

   
Länkar

Länkar till informationsresurser på internet.

Littteratur

Tips på läsning.