Brevkorpusen för de kvinnliga skribenterna

Delprojekt / Delprojekt 2 / Brevkorpusen för de kvinnliga skribenterna

Brev på svenska från äldre nysvensk period, ca. 1600- ca 1740. Materialet utgörs av brevsamlingar i Riksarkivet, som arkivundersökning resulterat i. (För denna period ca 500 brev på svenska.)

Brevkorpusen för de kvinnliga skribenterna ser ut som följer (siffror efter årtal anger antal brev):

Ehrenstéen, Margareta, g. Gyldenstolpe till Ehrenstéen, Carl 1718-21:12

Gyllenstierna, Margareta, g.m. gr. Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm till Stenbock, Gustav Leonard (svärson) 1737-39:37

Leopolden, Hedvig Sofia von, g. Reuterholm till Werving, Johan Gabriel 1709-13: xx

Posse, Hedvig Ulrika, g.m. gr. Olof Törnflycht i hans 2:a gifte till Törnflycht, Augusta, dtr 1736-39: 14
Sack, Catharina 1658-1743, g.m. frih. Herman Fleming, lagman i Sdml. Till Fleming, Otto, (son, riksråd) 1738-39:11

Sparre, Brita Christina, g.m. gr. Carl Fredr. Törnflycht till Törnflycht, Augusta (svägerska) 1740-55 :1

Stenbock, Beata 1632-1712, g.m. överståth. frih. Axel Carlsson Sparre till Lindschöld, Erik 1682- :4
Stenbock, Eva Charlotta till Stenbock, Gustaf Leonard 1733-41:11

Tessin, Hedvig Charlotta, g. von Schverin till Tessin, Carl Gustaf -1736: ca 10

Tessin, Ulrika Maria, g.m. Fredrik Henr. Sparre i hans 2:a gifte till Tessin, Carl Gustaf -1762:31, Sparre, Brita Stina 1741-53:13

Törnflycht, Augusta, g.m. överståth. gr. Axel Wrede Sparre af Sundby till Sparre, Brita Stina, (svägerska), Törnflycht, Carl Fredrik (bror) -1751:4

Westersköld, Regina, dtr t. Anders Westersköld (nr 1224), g.m. Estenberg, Petrus (nr 1678) till Estenberg, Olof (svåger) 1723:4, Estenberg, Olof (svåger) 1740-1748:18, Estenberg, Per Olofsson (svärfar) 1722-25:12, Estenberg, Per Olofsson o. Estenberg, Elisabeth Balck ( föräldr.) 1726-28:6

Wrede, Agneta,dtr. t. gr. Fabian Wrede (nr 27), g.m. gr. Axel Johan Lillie (17) till Lillie, Axel Johan 1694:10