Brevkorpus.

Delprojekt / Delprojekt 3 / Brevkorpus.

Förteckning av skribenter och mottagare, med angivande av kategori. (Efter årtalen följer siffran som anger antalet brev)

Kategorier:
KK = kvinna till kvinna;
KH = kvinna till äkta hälft;
KM = kvinna till annan man än maken.
MM =man till man;
MK = man till annan kvinna än hustrun.
MH = man till hustru;

Kvinnliga brevskrivare :
Oxenstierna Charlotta till KK Eva M Oxenstierna 1694 - 1704:16
Oxenstierna Charlotta till KM Magnus Stenbock 1697 - 1707 :5
Kat. KK :16, Kat. KM :5 TOT :21

Sparre Ulrika Lovisa till KH Carl Gustaf Tessin 1724 - 1741:18
Sparre Ulrika Lovisa till KK Augusta Törnflycht 1739 - 1764 :10
Sparre Ulrika Lovisa till KK Ulrika M Tessin 1737 - 1760 :4
Sparre Ulrika Lovisa till KK Brita Stina Sparre 1739 - 1767 :5
Sparre Ulrika Lovisa till KK Ulla Strömfelt 1753 - 1761 :5
Sparre Ulrika Lovisa till KM Fredrik Sparre 1750 - 1768 :8
Kat. KK : 24, Kat. KH :18, Kat. KM :8 TOT :50

Sack Hedvig Elisabeth till KM Carl Gustaf Tessin 1728 - 1758:7
Kat. KM : 7 TOT :7

Törnflycht Augusta till KH Axel Wrede-Sparre 1735 - 1769 :11
Törnflycht Augusta till KK Ulla Sparre 1739 - 1751 :6
Törnflycht Augusta till KK Brita Stina Sparre 1740 - 1750 :5
Törnflycht Augusta till KM Sigge Sparre 1757 - 1758 :6
Törnflycht Augusta till KM Fredrik Sparre 1763 - -1777 :6
Kat. KK : 11 Kat. KH:11 Kat. KM : 12 TOT :34

Lillienstedt Charlotta Ulrika A till KK Augusta Törnflycht 1736 - 1737 :6
Kat. KK :6 TOT :6
Sparre Charlotta Fredrika till KK Brita Stina Sparre 1739 - 1744:6
Sparre Charlotta Fredrika till KK Ulrika M Tessin 1740 - 1764 :5
Sparre Charlotta Fredrika till KK Ulla Strömfelt 1759 - 1770 :6
Sparre Charlotta Fredrika till KM Carl Sparre 1746 - 1759 :9
Sparre Charlotta Fredrika till KM Fredrik Sparre 1758 - 1789 :6
Kat. KK : 17, Kat. KM: 15 TOT :32

Sparre Brita Stina till KH Carl F Törnflycht 1756 - - :3
Sparre Brita Stina till KK Augusta Törnflycht 1740 - 1754:6
Sparre Brita Stina till KK Ulla Strömfelt 1757 - 1770 :8
Sparre Brita Stina till KM Carl Gustaf Tessin 1739 - 1769 :6
Kat. KK : 14 Kat. KH:3, Kat. KM: 6 TOT : 23

Strömfelt Ulrika Eleonora till KH Carl Sparre -1755 -1778:20
Strömfelt Ulrika Eleonora till KK Ulrika M Tessin 1758 - 1760 :2
Strömfelt Ulrika Eleonora till KK Ulla Sparre 1760 - 1761 :2
Strömfelt Ulrika Eleonora till KK Brita Stina Sparre 1761 --1774 :8
Strömfelt Ulrika Eleonora till KM Fredrik Sparre 1757 - 1778 :6
Kat. KK: 12 Kat. KH: 20 Kat. KM:6 TOT: 36
Hedvig Elisabeth Charlotta till KK Sophie Piper 1777 - 1797 :8
Hedvig Elisabeth Charlotta till KM Gustaf A Reuterholm 1789 :6
Kat. KK: 8 Kat. KM: 6 TOT: 14

Totalsumma kvinnliga skribenter 2002-03-21: Kat. KK: 108, Kat. KH: 52, Kat.KM: 65 = 225


Manliga brevskrivare :
Tessin Carl Gustaf till MH Ulla Sparre 1739 - 1742:6
Tessin Carl Gustaf till MM Carl Hårleman 1740 - 1741:6
Tessin Carl Gustaf till MM Fredrik Sparre 1752 - 1764:4
Tessin Carl Gustaf till MK Ulla Strömfelt 1748 - 1768:4
Kat. MM: 10, Kat. MH: 6, Kat. MK: 4 TOT: 20

Wrede Sparre Axel till MH Augusta Törnflycht 1741 - 1758:9
Wrede Sparre Axel till MM Fredrik Sparre 1764 - 1771:4
Wrede Sparre Axel till MK Brita Stina Sparre 1741 - 1763:2
Kat. MM: 4, Kat. MH: 9, Kat. MK: 2 TOT: 15

Sparre Fredrik till MM Carl F Törnflycht 1756 - 1759:4
Sparre Fredrik till MK Brita Stina Sparre 1751 - 1773:6
Sparre Fredrik till MK Ulla Strömfelt 1757 - 1770:5
Kat. MM: 4, Kat. MK: 11 TOT: 15


Sparre Carl till MH Ulla Strömfelt 1756 - 1771:7
Sparre Carl till MM Fredrik Sparre 1749 - 1779:5
Sparre Carl till MK Brita Stina Sparre 1740 - 1745:5
Kat. MM: 5, Kat. MH: 7, Kat. MK: 5 TOT: 18

Totalsumma manliga skribenter 2002-03-21: Kat. MM: 19, Kat. MH: 22, Kat. MK: 19 TOT: 18 = 60