Eva Hættner Aurelius

Projektmedlemmar / Eva Hættner Aurelius
Eva Hættner Aurelius

Eva Hættner Aurelius
Professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Eva Haettner Aurelius disputerade 1985 på avhandlingen Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg. Utgivare av bibliografin Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650-1989, (1991) och redaktör för band 1 av Nordisk kvinnolitteraturhistoria, I Guds namn (1993). 1996 utkom monografin Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer.

Projektledare och deltagare, tillsammans med Marie Löwendahl, i delprojekt 4, Kvinnors brev på svenska ca 1740-1800

Kontakt:
http://www.sol.lu.se/person/EvaHaettnerAurelius

Delprojekt 4: Kvinnors brev på svenska ca 1740-1800.