Börje Westlund

Projektmedlemmar / Börje Westlund
Börje Westlund

Börje Westlund
Docent i nordiska språk F. d. lektor i svenska språket vid Linköpings universitet och vid Södertörns högskola.

Kontakt:
Norrlanda Fjäle 625
623 72 Katthammarsvik

Tel. 0498-531 78

Epost:

Delprojekt 2: Kvinnors brev på svenska ca 1600-1740.