Brev 1

Delprojekt / Delprojekt 4 / Brev 1
Brev 1

Gustafva Eleonora Gjörwell, gift Lindahl, till modern, Brita Eleonora Gjörwell. (KB, EpG 12:1)

Brevet handlar om systern Louises bröllop.

d 13 december 1791

Min lilla aldra bästa söta Mor!

Förlåt att jag vågar komma med litet lappri som ej äger annat värde än at det gifves af ett välmenande hjerta; och jag önskar att söta Mor förlåter det är så litet Men Lindahl fick det som presänt ifrån en Vän i Frankrike och som jag vet det min lilla söta Mor gjärna äter syltsaker gjör jag mig en dubbel glädje att få gifva det och jag skulle önska att söta Mor vore god och lägger opp en liten achet som gjenom söta Mors goda smak kommer att fira bröloppsbordet ack vore jag nog lycklig att då vara närvarande vid et så kärt tilfälle, Men så skall jag ömt glädjas i mitt hjerta samma hjerta som aldrig upphör att välsigna Louis och huru skulle jag då kunna glömma att välsigna och skänka dem uppricktiga suckar som varit et ömt upphof till båda våras lif Ack var derföre nöjd med det enda offer jag kan gifva ett tacksamt hjerta och en tår! och det kan ej uppphöra förrän med min död Jag förblifver evigt en liten lydig dotter GE Lindahl

/adress/
à Ma petite chere Maman!