Hildegard av Bingen till manliga adressater:

Delprojekt / Delprojekt 1 / Hildegard av Bingen till manliga adressater:

Bernhard av Clairvaux 1146-1147:1
Påve Eugenius ca 1148-1153:4
Påve Hadrianus 1154-1159:1
Påve Anastasius 1153-1154:1
Påve Alexander 1173:1
Hartwig, ärkebiskop i Bremen före 1148-1152:3
Henrik, ärkebiskop i Mainz 1151-1153:2
Arnold, ärkebiskop i Mainz 1158-1160:1
Konrad, ärkebiskop i Mainz före 1165:2
Christianus, ärkebiskop i Mainz 1179:1
Odo av Soissons 1148-1149:2
Cuno, abbot i Disibodenberg före 1155:1
Guibert de Gembloux 1175-1176:3
Abboten i Himmerod ca 1171:1
Abboten Otto före 1170:1
Ej identifierade abbotar före 1170-1179:9
Ej identifierade prelater 1173-1179(?):3
Ej identifierade munkar före 1170:4
Greve Zeizolf, sedermera munk före 1170:1
Magister Radulfus före 1170:1
Ej identifierad magister 1173-1179:1
Prästen Eberhold före 1170:2
Prästen Reginbert före 1170:1
Ej identifierade präster före 1170-1179:9
Wezelinus, lekman i Bergen före 1170:1
Hartmut, lekman i Kumtich före 1170:1
Ej identifierade lekmän före 1170-1179:6
Lekmannen Fredrik före 1170:1
Ej identifierade män före 1170:5
Henrik före 1170:1

TOT antal brev med manliga adressater 71