Women’s Language. An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800.

Eds. Eva Hættner Aurelius, Hedda Gunneng & Jon Helgason, Nordic Academic Press 2012.

Författare: Eva Hættner Aurelius, Hedda Gunneng, Elisabet Hammar, Jon Helgason, Marie Löwendahl, Lena Olsson, Börje Westlund.

Finns det ett särskilt kvinnorum i kulturen? Denna teori, formulerad 1981 av Elaine Showalter, har prövats empiriskt av författarna till Women’s Language. Genom att utförligt analysera stil, uttryck och innehåll i en omfattande samling brev (cirka 1 300 brev), skrivna på fem olika språk – latin, engelska, tyska, franska och svenska – från medeltid till och med 1700-talet, prövas här denna teori. Valet av brevet motiveras av att denna genre sedan gammalt ansetts vara särskilt nära knuten till kvinnor och kvinnlighet. De fem delstudierna analyserar brev skrivna av kvinnor till kvinnor, och jämför dessa brev med de brev kvinnorna skrev till män, de brev män skrev till män, och de brev män skrev till kvinnor. Studien kan visa på flera intressanta skillnader i språkbruket i kvinnors brev till kvinnor jämfört med de andra breven i de enskilda språken. Men teorin om ett särskilt kvinnligt språk oberoende av tid och rum, har inte verifierats.


Women's Language