Marie Löwendahl

Projektmedlemmar / Marie Löwendahl
Marie Löwendahl

Marie Löwendahl
Fil dr. 2007 vid Lunds universitet.

Publicerad i Tidskrift för litteraturvetenskap och Samlaren.


Epost:

Delprojekt 2: Kvinnors brev på svenska ca 1740-1800.