Lena Olsson

Projektmedlemmar / Lena Olsson
Lena Olsson

Lena Olsson

FD

Disputerade hösten 2001 vid Engelska institutionen, Lunds universitet på avhandlingen ”Vice in the Service of Virtue”. John Cleland’s Memoirs of a Woman of Pleasure.

Delprojekt 4, Kvinnors brev på engelska i Storbritannien 1700-1820